Välkommen till
Libellus Bok- och Pappershandel
Startsida | Nytt! | Tips - Kalle Bäck! | Produkter / SÖK | Utförsäljning | Försäljningsvillkor | Företaget | Öppettider | Personuppgiftspolicy | Kontakta oss
Barnmaterial
Biblar
Bokhandeln
Bröllop
Församlingsarbete
Libellus Förlag
Musik
Må bra
NEDSATTA PRISER
Noteria Förlag
Utförsäljning
Övrigt
Sök fritt

Alla vi barn i söndagsskolan
Dag Sandahl

En bok om söndagsskolplanscher och om oss.

Detta är en bild- och blädderbok för gamla söndagsskolebarn. Den är tänkt att ligga framme för att bläddras i, se bilden, läsa texten och kanske den reflektion som Dag Sandahl skrivit.


 
  47.158 150,00 krKÖP

Använd av Gud
Ingemar Helmner
Vår tid präglas av andligt sökande. Det finns en längtan i den svenska folksjälen. I välfärd och materialism bryter hjärtats rop igenom. Ingemar Helmner menar att sökandet i grunden är något gott men att sökandet måste få en riktning. I nya boken Använd av Gud, uppföljaren till Berörd av Gud, pekar han den kristna församlingens uppgift och utmaning att ge sökandet en riktning. Han skriver: “Om de kristna kyrkorna satsade sin kärlek, tid och kraft på att förmedla evangeliet
till dem som ännu inte hört det, skulle det bli en kraftfull andlig rörelse i Norden. På några år skulle många kyrkor fördubblas av nyfrälsta människor! Vi behöver uppleva en andlig förnyelse i kristenheten så att vi återigen får nöd för våra medmänniskor och blir fyllda av längtan att vinna dem för Jesus!“

Boken innehåller referat av samtal med människor.Vi följer sökande människors väg till Gud och den kristna församlingen. Ingemar Helmner skriver med iver och passion. Han ber oss att tro på kraften i vår egen berättelse: det är det personliga vittnesbördet – den egna berättelsen om gudsupplevelsen – som kan visa dagens människor vägen till Kristus. Det är inte teorier om Jesus som räddar en människa. Det är Jesus.

Använd av Gud är en fristående fortsättning på Berörd av Gud som på grund av stor efterfrågan fick tryckas i en andra upplaga redan under hösten 2006.
 
  48.132 156,00 krKÖP

Berörd av Gud - om förnyelse och förändring i församlingen
Ingemar Helmner

Kan en gammal kristen församling förnyas? frågar Ingemar Helmner. Det kan den. Att säga något annat vore att begränsa Guds möjligheter. Men frågan är: Vill gamla församlingar förnyas? Presenterar församlingen Jesus kärlek så att den blir verklig och ger kämpande människor hopp. Står vi verkligen, likt Jesus, på de svagas sida?

Ingemar Helmner skriver öppenhjärtligt och självkritiskt om den lokala församlingens situation med vikande medlemstal och allt färre gudstjänstfirare. Samtidigt pekar han på möjligheterna till förnyelse, på kommande generationers hängivenhet och hur församlingen på nytt kan upptäcka sitt uppdrag för en ny tid.

Ingemar Helmner är pastor inom pingströrelsen.
 


 
  48.133 156,00 krKÖP

Psalmvalslista - NY
I den nya reviderade Psalmvalistan ingår även Psalmer i 2000-talets psalmer. För varje högtidsdag hela kyrkoåret finns flera olika förslag samt psalmer för speciella tillfällen. Förslagen är ordnade enligt principen: ingånspsalm, offertoriepsalm, slutpsalm, psalmer för dagens tema samt psalmer för familjegudstjänst. Varje psalm är angiven med tonart och taktart. Underlag för psalmvalslistan är, utöver Psalmer i 2000-talet, Den svenska psalmboken med tillägg samt Kyrksång.
 
  30.101 155,00 krKÖP

 
« Tillbaka4 artiklar. Sida 1 
Libellus | Tororp Klockrike | 590 32 Klockrike | Tel: 013-39 13 56